En kopp tvivel och tvekan

Tvivel och tvekan är den största bromsklossen till framgång, glädje och harmoni.

Det dyker upp tvivel i vårt företagande. Kommer det att fungera?

Det dyker upp tvekan i våra förhållanden. Kommer det här verkligen att hålla?

Det dyker upp tvivel om oss själva. Kommer jag att klara av det här?

Nytt projekt med första utmaningen medför ofta tvekan om vi är på rätt spår.

Vad är tvivel och tvekan egentligen?

Är det tidigare upplevelser och erfarenheter som skapa tvivel och tvekan?

Hmmm….in och titta, men framför allt lyssna bortom orden med nyfikenhet.

Med massor av kärlek,

Tomas Lydahl

 

 

Lämna ett svar